עדכון זמני הנסיעות בימים ראשון – חמישי לקווים

זמני הנסיעות בימים ראשון – חמישי בין התאריכים 28.11-5.12 – קווים 442, 445, 482, 485, 465:

 

442 שני הכיוונים

17:50, 22:50

  

445 שני הכיוונים

18:00, 22:45

 

465

מכיוון אופקים 18:00 ,מכיוון אשדוד 23:00 

 

482 שני הכיוונים

18:00, 23:00

 

485 שני הכיוונים

10:00, 13:45, 17:50, 22:50

 

 זמני הנסיעות בתאריך 6.12 – קווים 442, 445, 482, 485 בשני הכיוונים:

17:45, 18:00, 22:30, 23:00

 

דילוג לתוכן