שינוי זמני במסלולי הקווים 1, 3א, 10, 10א, 11 בקריית מלאכי בין התאריכים 12-14/06

בין התאריכים 12-14/06, בין השעות 08:30 ועד 17:00 עקב עבודות תשתית בקריית מלאכי,

יבוצע שינוי זמני במסלולי הקווים 1, 3א, 10, 10א, 11 בקריית מלאכי.

תחנות מבוטלות:

קו 1 ביג – אריאל שרון.

14827 – ז'בוטינסקי/שד. דוד בן גוריון

14836 – ז'בוטינסקי/הגליל

15231 – ז'בוטינסקי/הכרמל

קו 1 – אריאל שרון – ביג:

15232 – ז'בוטינסקי/הכרמל

14832 – ז'בוטינסקי/הגליל

14826 – ז'בוטינסקי/שד. דוד בן גוריון

קו 3א ביג – אצטדיון:

14827 – ז'בוטינסקי/שד. דוד בן גוריון

14836 – ז'בוטינסקי/הגליל

15231 – ז'בוטינסקי/הכרמל

קו 3א אצטדיון – ביג:

15232 – ז'בוטינסקי/הכרמל

14832 – ז'בוטינסקי/הגליל

14826 – ז'בוטינסקי/שד. דוד בן גוריון

קו 10,10א הבאר – רכבת יואב:

15232 – ז'בוטינסקי/הכרמל

14832 – ז'בוטינסקי/הגליל

14826 – ז'בוטינסקי/שד. דוד בן גוריון

קו 10,10א רכבת יואב – הבאר:

14827 – ז'בוטינסקי/שד. דוד בן גוריון

14836 – ז'בוטינסקי/הגליל

15231 – ז'בוטינסקי/הכרמל

דילוג לתוכן