מסלול קו 33 מכוון רכב כבד: עד צומת צאלים/יגאל אלון ללא שינוי, הקו ממשיך ישר נחל חבר, ימינה נחל קדרון, שמאלה נחל פרת, שמאלה ערוגות להמשך מסלול הקו הרגיל.

תחנות מבוטלות:

13602 – שדרות יגאל אלון/צאלים

12737 – נחל פרת/שדרות יגאל אלון

10116 – נחל קדרון/נחל פרת

12724 – נחל חבר/נחל קדרון

תחנות חדשות:

12725 – נחל קדרון/נחל חבר

12732 – נחל פרת/נחל קדרון

12726 – נחל ערוגות/נחל פרת

 

קו 33 מכוון י”א: עד ערוגות/נחל חבר ללא שינוי, הקו ממשיך ישר נחל ערוגות, ימינה נחל פרת, ימינה נחל קדרון, שמאלה נחל חבר, ממשיך ישר צאלים להמשך מסלול הקו לרכב כבד.

תחנות מבוטלות:

13547 – נחל חבר/נחל ערוגות

12725 – נחל קדרון/נחל חבר

12733 – נחל פרת/נחל קדרון

12737 – נחל פרת/שדרות יגאל אלון

16035 – שדרות יגאל אלון/ירדן

12268 – קישון/ירדן

תחנות חדשות:

12727 – נחל ערוגות/נחל חבר

13559 – נחל פרת/נחל ערוגות

10116 – נחל קדרון/נחל פרת

12723 – נחל חבר/נחל קדרון

דילוג לתוכן