ערב יום הזיכרון, יום ראשון, 12.5.24, בין השעות 18:00-21:30 ישתנה מסלול נסיעתם והתחנות של הקווים הבאים:

קווים שמסלול נסיעתם ישתנה בשני הכיוונים: 57,164,47 ,4,5,6,7,8,11,12,18,22,23,24,29,33,112

 

תחנות מבוטלות זמנית:

קו 4 רמות – טרנר:

13983     מרכז הספורט אוניברסיטת בן גוריון

13949     מרפאות חוץ סורוקה/אוניברסיטת בן גוריון

15332     מרכז רפואי סורוקה/אוניברסיטת בן גוריון

19429     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15334     סורוקה מיון/יצחק רגר

12429     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

קו 4 טרנר – רמות:

14330     דואר/יצחק רגר

15357     עיריית באר שבע/יצחק רגר

12428     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

11342     סורוקה מיון/יצחק רגר

13106     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

13518     מרפאות חוץ סורוקה/אוניברסיטת בן גוריון

קו 6 תחנה מרכזית – מסוף י”א:

14330     דואר/יצחק רגר

13107     בית רסקו/יצחק רגר

11198     משכן לאומנויות הבמה/דרך המשחררים

קו 6 מסוף י”א – תחנה מרכזית:

11294     המכללה הטכנולוגית/דרך המשחררים

11296     מכללת אתגר/דרך המשחררים

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

14340     יצחק רגר/וייצמן

קו 7 חצרים – טרנר:

14330     דואר/יצחק רגר

15357     עיריית באר שבע/יצחק רגר

12428     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

11342     סורוקה מיון/יצחק רגר

 

 

קו 7 טרנר – חצרים:

19429     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15334     סורוקה מיון/יצחק רגר

12429     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

קו 8,8א י”א – טרנר:

11294     המכללה הטכנולוגית/דרך המשחררים

11296     מכללת אתגר/דרך המשחררים

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

14340     יצחק רגר/וייצמן

קו 8,8א טרנר – י”א:

19429     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15334     סורוקה מיון/יצחק רגר

12429     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

קו 12א תחנה מרכזית – טרנר:

14330     דואר/יצחק רגר

15357     עיריית באר שבע/יצחק רגר

12428     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

11342     סורוקה מיון/יצחק רגר

11197     מרכז רפואי סורוקה/דרך מצדה

13059     דרך מצדה/יצחק אבינו

11133     דרך מצדה/רבי טרפון

קו 12א טרנר – תחנה מרכזית:

11292     דרך מצדה/יהודה הלוי

11132     דרך מצדה/חז”ל

13086     דרך מצדה/טשרניחובסקי

19429     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15334     סורוקה מיון/יצחק רגר

12429     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

14340     יצחק רגר/וייצמן

קו 12 תחנה מרכזית – טרנר:

14330     דואר/יצחק רגר

15357     עיריית באר שבע/יצחק רגר

12428     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

11342     סורוקה מיון/יצחק רגר

11197     מרכז רפואי סורוקה/דרך מצדה

13059     דרך מצדה/יצחק אבינו

11133     דרך מצדה/רבי טרפון

קו 12 טרנר – תחנה מרכזית:

11292     דרך מצדה/יהודה הלוי

11132     דרך מצדה/חז”ל

13086     דרך מצדה/טשרניחובסקי

19429     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15334     סורוקה מיון/יצחק רגר

12429     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

14340     יצחק רגר/וייצמן

קו 18,18א תחנה מרכזית – י”א:

14330     דואר/יצחק רגר

13107     בית רסקו/יצחק רגר

11198     משכן לאומנויות הבמה/דרך המשחררים

קו 18,18א י”א – תחנה מרכזית:

11296     מכללת אתגר/דרך המשחררים

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

14340     יצחק רגר/וייצמן

קווים ,164,47,57 מכוון ב”ש:

13107 – בית רסקו/יצחק רגר

12430 – יצחק רגר/שדרות שז”ר

12430 – יצחק רגר/שדרות שז”ר

קווים ,164,47,57 לכוון ב”ש:

19429 – מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15356 – עיריית באר שבע/יצחק רגר

14340 – יצחק רגר/וייצמן

 

 

דילוג לתוכן