קו שעת יציאה תחנת מוצא
441 18:30 בית חולים הרצפלד
441 22:30 מסוף /הר חוצבים
448 07:00 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 08:00 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 09:00 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 10:00 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 11:00 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 12:00 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 13:00 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 14:00 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 15:00 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 16:00 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 17:00 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 17:30 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 18:00 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 18:30 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 19:15 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 20:00 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 20:45 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 21:30 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 22:45 ת. מרכזית אשדוד/רציפים
448 07:30 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 08:30 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 09:30 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 10:30 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 11:30 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 12:30 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 13:30 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 14:30 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 15:30 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 16:30 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 17:10 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 17:35 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 18:00 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 18:25 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 18:50 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 19:20 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 20:00 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 20:45 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 21:15 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
448 22:30 ת. מרכזית ירושלים קומה 3/רציפים
450 07:30 מסוף /הר חוצבים
450 08:30 מסוף /הר חוצבים
450 09:30 מסוף /הר חוצבים
450 10:30 מסוף /הר חוצבים
450 11:30 מסוף /הר חוצבים
450 12:30 מסוף /הר חוצבים
450 13:30 מסוף /הר חוצבים
450 14:30 מסוף /הר חוצבים
450 15:30 מסוף /הר חוצבים
450 16:30 מסוף /הר חוצבים
450 17:00 מסוף /הר חוצבים
450 17:20 מסוף /הר חוצבים
450 18:00 מסוף /הר חוצבים
450 18:20 מסוף /הר חוצבים
450 19:00 מסוף /הר חוצבים
450 19:40 מסוף /הר חוצבים
450 20:00 מסוף /הר חוצבים
450 20:20 מסוף /הר חוצבים
450 21:00 מסוף /הר חוצבים
450 21:40 מסוף /הר חוצבים
450 22:00 מסוף /הר חוצבים
450 22:35 מסוף /הר חוצבים
450 23:05 מסוף /הר חוצבים
450 23:20 מסוף /הר חוצבים
450 00:00 מסוף /הר חוצבים
450 00:20 מסוף /הר חוצבים
450 01:00 מסוף /הר חוצבים
450 07:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 08:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 09:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 10:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 10:45 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 11:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 12:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 12:30 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 13:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 14:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 14:30 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 15:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 15:30 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 16:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 16:30 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 17:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 17:10 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 17:20 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 17:45 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 18:35 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 19:25 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 19:30 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 19:40 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 20:20 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 21:10 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 22:30 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 23:30 מקיף א’/מורדי הגטאות
450 01:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 09:00 מסוף /הר חוצבים
451 11:30 מסוף /הר חוצבים
451 13:30 מסוף /הר חוצבים
451 14:40 מסוף /הר חוצבים
451 15:30 מסוף /הר חוצבים
451 16:30 מסוף /הר חוצבים
451 17:40 מסוף /הר חוצבים
451 18:40 מסוף /הר חוצבים
451 19:20 מסוף /הר חוצבים
451 20:40 מסוף /הר חוצבים
451 21:20 מסוף /הר חוצבים
451 22:20 מסוף /הר חוצבים
451 22:50 מסוף /הר חוצבים
451 23:40 מסוף /הר חוצבים
451 00:40 מסוף /הר חוצבים
451 08:30 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 10:30 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 12:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 13:30 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 15:15 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 16:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 17:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 18:10 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 19:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 19:50 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 21:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 21:20 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 21:40 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 23:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
451 00:00 מקיף א’/מורדי הגטאות
דילוג לתוכן