בעקבות עצרת שתתקיים ביום חמישי, 20.6.24, בין השעות 17:00-23:00, ייסגרו לתנועה הרחובות שדרות רגר ושז”ר ישתנו מסלולי הנסיעה ויבוטלו חלק מהתחנות של קווים ,4,6,7,8,11,12,18,22,23,24,29,33,112. (תחנות חלופיות יהיו במסלול החלופי כפי שיופיע באפליקציות)

תחנות מבוטלות:

קו 4 רמות – טרנר:

13983     מרכז הספורט אוניברסיטת בן גוריון

13949     מרפאות חוץ סורוקה/אוניברסיטת בן גוריון

15332     מרכז רפואי סורוקה/אוניברסיטת בן גוריון

19429     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15334     סורוקה מיון/יצחק רגר

12429     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

קו 4 טרנר – רמות:

14330     דואר/יצחק רגר

15357     עיריית באר שבע/יצחק רגר

12428     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

11342     סורוקה מיון/יצחק רגר

13106     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

13518     מרפאות חוץ סורוקה/אוניברסיטת בן גוריון

קו 6 תחנה מרכזית – מסוף י”א:

14330     דואר/יצחק רגר

13107     בית רסקו/יצחק רגר

11198     משכן לאומנויות הבמה/דרך המשחררים

קו 6 מסוף י”א – תחנה מרכזית:

11294     המכללה הטכנולוגית/דרך המשחררים

11296     מכללת אתגר/דרך המשחררים

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

14340     יצחק רגר/וייצמן

קו 7 חצרים – טרנר:

14330     דואר/יצחק רגר

15357     עיריית באר שבע/יצחק רגר

12428     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

11342     סורוקה מיון/יצחק רגר

 

 

קו 7 טרנר – חצרים:

19429     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15334     סורוקה מיון/יצחק רגר

12429     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

קו 8,8א י”א – טרנר:

11294     המכללה הטכנולוגית/דרך המשחררים

11296     מכללת אתגר/דרך המשחררים

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

14340     יצחק רגר/וייצמן

קו 8,8א טרנר – י”א:

19429     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15334     סורוקה מיון/יצחק רגר

12429     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

קו 12א תחנה מרכזית – טרנר:

14330     דואר/יצחק רגר

15357     עיריית באר שבע/יצחק רגר

12428     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

11342     סורוקה מיון/יצחק רגר

11197     מרכז רפואי סורוקה/דרך מצדה

13059     דרך מצדה/יצחק אבינו

11133     דרך מצדה/רבי טרפון

קו 12א טרנר – תחנה מרכזית:

11292     דרך מצדה/יהודה הלוי

11132     דרך מצדה/חז”ל

13086     דרך מצדה/טשרניחובסקי

19429     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15334     סורוקה מיון/יצחק רגר

12429     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

14340     יצחק רגר/וייצמן

קו 12 תחנה מרכזית – טרנר:

14330     דואר/יצחק רגר

15357     עיריית באר שבע/יצחק רגר

12428     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

11342     סורוקה מיון/יצחק רגר

11197     מרכז רפואי סורוקה/דרך מצדה

13059     דרך מצדה/יצחק אבינו

11133     דרך מצדה/רבי טרפון

קו 12 טרנר – תחנה מרכזית:

11292     דרך מצדה/יהודה הלוי

11132     דרך מצדה/חז”ל

13086     דרך מצדה/טשרניחובסקי

19429     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15334     סורוקה מיון/יצחק רגר

12429     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

14340     יצחק רגר/וייצמן

קו 18,18א תחנה מרכזית – י”א:

14330     דואר/יצחק רגר

13107     בית רסקו/יצחק רגר

11198     משכן לאומנויות הבמה/דרך המשחררים

קו 18,18א י”א – תחנה מרכזית:

11296     מכללת אתגר/דרך המשחררים

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

14340     יצחק רגר/וייצמן

קו 22 תחנה מרכזית – טרנר:

14330     דואר/יצחק רגר

13107     בית רסקו/יצחק רגר

11198     משכן לאומנויות הבמה/דרך המשחררים

קו 22 טרנר – תחנה מרכזית:

11294     המכללה הטכנולוגית/דרך המשחררים

11296     מכללת אתגר/דרך המשחררים

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

14340     יצחק רגר/וייצמן

קו 23 תחנה מרכזית – פארק הייטק:

14330     דואר/יצחק רגר

15357     עיריית באר שבע/יצחק רגר

12428     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

11342     סורוקה מיון/יצחק רגר

קו 23 פארק הייטק – תחנה מרכזית:

19429     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15334     סורוקה מיון/יצחק רגר

12429     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

14340     יצחק רגר/וייצמן

קו 24 תחנה מרכזית – רמות:

14330     דואר/יצחק רגר

15357     עיריית באר שבע/יצחק רגר

12428     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

11342     סורוקה מיון/יצחק רגר

קו 24 רמות – תחנה מרכזית:

19429     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15334     סורוקה מיון/יצחק רגר

12429     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

14340     יצחק רגר/וייצמן

קו 29 מסוף חצרים – ביג:

11098     מוריה / ורבורג

11110     חיים נחמן ביאליק / מוריה

11116     ביאליק/בזל

11294     המכללה הטכנולוגית/דרך המשחררים

11296     מכללת אתגר/דרך המשחררים

11227     תיכון מקיף א/דרך השלום

11233     דרך השלום/יד ושם

13034     מרכז אורות/דרך השלום

11259     דרך השלום/הנדיב

13485     שדרות דוד בן גוריון/דרך השלום

14336     שדרות דוד בן גוריון/יעקב גרשפלד

11274     דרך אליהו נאוי/שדרות דוד בן גוריון

קו 29 יצחק נפחא – ביג:

13527     מרכז קניות/דרך אליהו נאוי

13528     מפעל חסין אש

16065     שדרות דוד בן גוריון/דרך אליהו נאוי

14395     שדרות דוד בן גוריון/האורגים

11258     דרך השלום/וינגייט

11256     דרך השלום/גוש עציון

13234     דרך השלום/ארלוזורוב

13235     דרך השלום/יד ושם

13236     תיכון מקיף א/דרך השלום

11198     משכן לאומנויות הבמה/דרך המשחררים

16353     המכללה הטכנולוגית/דרך המשחררים

13265     ביאליק/בזל

13264     מוריה/חיים נחמן ביאליק

11097     מוריה / ורבורג

קו 33 מסוף י”א – חניון רכב כבד:

19429     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15334     סורוקה מיון/יצחק רגר

12429     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

קו 33 חניון רכב כבד – מסוף י”א:

14330     דואר/יצחק רגר

15357     עיריית באר שבע/יצחק רגר

12428     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

11342     סורוקה מיון/יצחק רגר

11197     מרכז רפואי סורוקה/דרך מצדה

קו 112 מחנה נתן – י”א:

14330     דואר/יצחק רגר

15357     עיריית באר שבע/יצחק רגר

12428     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

11342     סורוקה מיון/יצחק רגר

11197     מרכז רפואי סורוקה/דרך מצדה

13059     דרך מצדה/יצחק אבינו

11133     דרך מצדה/רבי טרפון

קו 112 י”א – מחנה נתן:

11292     דרך מצדה/יהודה הלוי

11132     דרך מצדה/חז”ל

13086     דרך מצדה/טשרניחובסקי

19429     מרכז רפואי סורוקה/יצחק רגר

15334     סורוקה מיון/יצחק רגר

12429     יצחק רגר/ליאונרד ברנשטיין

15356     עיריית באר שבע/יצחק רגר

11297     גן הראשונים/יצחק רגר

14340     יצחק רגר/וייצמן

דילוג לתוכן